Pál Mónika pszichológus, Veszprém

Hogyan dolgozom?

Pál Mónika vagyok, pszichológus, Veszprémben élek, 2007 óta foglalkozom különböző pszichés problémákkal. Felnőttekkel dolgozom, általában heti rendszerességgel, pszichológiai tanácsadói munkában. Elsősorban analitikus, kognitív, viselkedésterápiás és humanisztikus módszereket használok, illetve a sématerápia is sokat segít a munkámban. Fontosnak tartom klienseim személyiségét, egyéni céljait, motivációit, és segítem őket a kiteljesedésüket gátló negatív gondolatok, a nem hatékony problémamegoldási és megküzdési mechanizmusok átalakításában.

1979-ben születtem Tolna megyében, Bonyhádon. Két, a szociális munkás képzésben eltöltött év után kezdtem el a pszichológusképzést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol 2006-ban szereztem diplomát. 2013-ban elvégeztem egy tanfolyamot Havelka Juditnál (Bevezetés a pszichotraumatológiába), ahol az EMDR-módszerről kaptam információkat, illetve egerősítést ahhoz, hogy traumaszemléletű munkát folytassak.

Régóta érdekelnek a társadalmi folyamatok, az előítéletek, sztereotípiák, és az, ahogy a gondolkodásunk, hiedelmeink lelki jóllétünket befolyásolják. Úgy gondolom, hogy minden ember életére hatnak a családból hozott minták, hogy a szülők nagy mértékben felelősek gyerekeik boldogságáért, illetve hogy a pszichés problémák valamilyen, a szocializációval kapcsolatos, vagy társadalmi hatásra vezethetőek vissza. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy felnőttként elsősorban mi magunk alakítjuk az életünket, és van, hogy ilyenkor szakember segítségét kell igénybe vennünk.

Pszichológusi munkám során nagyon fontosnak tartom az empatikus légkör megteremtését, és azt, hogy klienseimet támogassam saját, önálló döntéseikben. Így ők megtapasztalják, hogy hatékonyan, biztonsággal képesek saját életük működtetésére. Emellett figyelmet fordítok a hozzám fordulók szűkebb és tágabb környezetére is, amennyire ez lehetséges.

A konzultációkon feltárjuk többek között a kliens gondolatainak, érzelmeinek és viselkedéseinek összefüggéseit; közösen elemezzük, hogy milyen saját erőforrásokra támaszkodhat, és mi az, amit fejlesztenie kell. Így lassan világossá válik, milyen okai lehetnek az esetleges kapcsolati, munkahelyi vagy iskolai kudarcoknak, és hogy milyen lehetőségek felé lehetne elindulni. Emellett foglalkozunk a gyerekkori traumákhoz kapcsolódó érzelmekkel, azok átélésével. Ezeken keresztül jutunk el oda, hogy a hozzám forduló személyisége kiteljesedhessen, szorongásai csökkenjenek, kielégítő és boldog életet élhessen.